Kennis, inspiratie en subsidies

  1. Home
  2. Kennis, inspiratie en subsidies

Subsidies

Op de website van Energieloket Arnhem vindt u alle subsidiemogelijkheden op een rij.

Kijk voor meer informatie op: Subsidieoverzicht | Regionaal Energieloket

Informatieplicht energiebesparing

Besparen op uw energie rekening kan een wettelijke verplichting zijn. Wanneer u boven de 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas heeft, geldt de informatieplicht energiebesparing. Houd in de gaten dat u de zelf opgewekte energie (zonnepanelen) niet mag aftrekken van het totaalverbruik.)

Als u die verplichting heeft, moet één keer in de 4 jaar hierover rapporteren. U geeft dan inzicht in de energiebesparende maatregelen die u als ondernemer hebt ondernomen of nog gaat nemen. Zo ontstaat er een totaal overzicht van de genomen maatregelen per branche en wordt inzichtelijk welke maatregelen nog worden genomen of moeilijk te realiseren zijn. De rapportage moet u uiterlijk 1 december 2023 indienen via Mijn RVO

Daarnaast geldt voor sommige bedrijven ook een rapportageverplichting volgens de Europese Richtlijn Energie-Efficiency (EED), de EED-plicht. U vindt meer informatie op: EED-auditplicht (rvo.nl)

Energielabel C voor kantoorpanden

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden in Nederland een energielabel C of hoger hebben. Dit geldt voor kantoorpanden met 100 m2 of meer vloeroppervlak of voor panden die meer dan de helft in gebruik zijn als kantoor. Als dit niet het geval is, mag u het pand niet meer gebruiken als kantoorpand.

 Check of uw kantoorpand voldoet:

  • Heeft u een label? Check tot wanneer het label geldig is. Er zijn strenge eisen opgesteld. Een gebouw met een oud label C kan bijvoorbeeld binnenkort verlopen.
  • Heeft u minimaal label C? Dan is geen verdere actie nodig.
  • Heeft u geen label? Laat het label vaststellen door een deskundige die is aangesloten bij een gecertificeerde organisatie (ODRA).
  • Heeft u label C of lager? Dan moet u energiebesparende maatregelen nemen en de genomen maatregelen melden. Laat na de uitvoering van de maatregelen het label opnieuw vaststellen en registreer dit bij de RVO.

De labelplicht geldt niet voor panden die:

  • Binnen twee jaar gesloopt worden, onteigend worden of niet meer in gebruik zijn als kantoor.
  • Het kantoorpand in gebruik is voor een andere functie, bijvoorbeeld productie.
  • Het kantoorpand een monument of tijdelijk gebouw is

Energieloket Arnhem

Het zakelijk loket helpt u bij het verduurzamen van uw pand. U vindt meer informatie over subsidies en financieringsmogelijkheden, tips voor energiebesparende maatregelen of wet- en regelgeving over dit onderwerp. Het loket biedt daarnaast een overzicht van partijen waar u voor maatwerk en ondersteuning terecht kunt. 

Kijk voor meer informatie op: Welkom bij het Zakelijk Energieloket Arnhem | Regionaal Energieloket

Interessante voorbeelden