Energielabel C voor Kantoorpanden

  1. Home
  2. Kennis, inspiratie en subsidies
  3. Energielabel C voor Kantoorpanden

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden in Nederland een energielabel C of hoger hebben. Dit geldt voor kantoorpanden met 100 m2 of meer vloeroppervlak of voor panden die meer dan de helft in gebruik zijn als kantoor. Als dit niet het geval is, mag u het pand niet meer gebruiken als kantoorpand.

Check of uw kantoorpand voldoet:

  • Heeft u een label? Check tot wanneer het label geldig is. Er zijn strenge eisen opgesteld. Een gebouw met een oud label C kan bijvoorbeeld binnenkort verlopen.
  • Heeft u minimaal label C? Dan is geen verdere actie nodig.
  • Heeft u geen label? Laat het label vaststellen door een deskundige die is aangesloten bij een gecertificeerde organisatie (ODRA).
  • Heeft u label C of lager? Dan moet u energiebesparende maatregelen nemen en de genomen maatregelen melden. Laat na de uitvoering van de maatregelen het label opnieuw vaststellen en registreer dit bij de RVO.

De labelplicht geldt niet voor panden die:

  • Binnen twee jaar gesloopt worden, onteigend worden of niet meer in gebruik zijn als kantoor.
  • Het kantoorpand in gebruik is voor een andere functie, bijvoorbeeld productie.
  • Het kantoorpand een monument of tijdelijk gebouw is