Informatieplicht Energiebesparing

  1. Home
  2. Kennis, inspiratie en subsidies
  3. Informatieplicht Energiebesparing
Besparen op uw energie rekening kan een wettelijke verplichting zijn. Wanneer u boven de 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas heeft, geldt de informatieplicht energiebesparing. Houd in de gaten dat u de zelf opgewekte energie (zonnepanelen) niet mag aftrekken van het totaalverbruik.)

Als u die verplichting heeft, moet één keer in de 4 jaar hierover rapporteren. U geeft dan inzicht in de energiebesparende maatregelen die u als ondernemer hebt ondernomen of nog gaat nemen. Zo ontstaat er een totaal overzicht van de genomen maatregelen per branche en wordt inzichtelijk welke maatregelen nog worden genomen of moeilijk te realiseren zijn. De rapportage moet u uiterlijk 1 december 2023 indienen via Mijn RVO

Daarnaast geldt voor sommige bedrijven ook een rapportageverplichting volgens de Europese Richtlijn Energie-Efficiency (EED), de EED-plicht. U vindt meer informatie op: EED-auditplicht (rvo.nl)