Samen Werken!

  1. Home
  2. Samen Werken!

Initiatiefnemers

Arnhem zet de knop om is ontstaan door een samenwerking met de ondernemersverenigingen Green Business Club Gelderse Poort, StAB, OKA, TOV Arnhem, Horeca Nederland, VNO-NCW Midden, Citycentrum Arnhem, ZP Arnhem en de Gemeente Arnhem.

De insteek van de samenwerking is tweeledig:

  1. Ondernemers en maatschappelijke organisaties helpen om te besparen op energie; de kosten stijgen tot ongekende hoogte!
  2. Inzicht in de te nemen maatregelen binnen klimaatadaptie, wat kunt u zelf doen om de wereld een beetje leefbaarder te houden?

Powered by REE

Het Regionaal Expertiseteam Energie (REE) is een gezamenlijk initiatief van 16 gemeenten (verenigd in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen), regionale bedrijvenverenigingen (vertegenwoordigd door VNO-NCW Midden) en de Provincie Gelderland.

Het REE wil ondernemers in de regio ondersteunen met energievraagstukken, zodat we een duurzame en toekomstbestendige regio worden met minder CO2 uitstoot en een lager energieverbruik. Arnhem zet de knop om is vanuit Arnhem aangesloten bij deze samenwerking.

Kijk voor meer informatie op: Regionaal Expertiseteam Energie | Arnhem-Nijmegen eo (ree.nl)

Klimaatdoelen samen realiseren

Welke installaties kunnen verduurzaamd worden? Wat kunt u doen aan verduurzaming van de kantoorruimte? Uit onderzoek binnen de branches zijn EML-lijsten gemaakt. Lijsten met erkende maatregelen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. Om zeker te zijn dat de klimaatdoelen behaald worden zijn maatregelen voor sommige ondernemers verplicht. Andere ondernemers zijn niet verplicht, maar willen mogelijk wel vanuit eigen beweging hun onderneming verduurzamen.

Er zijn diverse redenen om energie te besparen:

  • Het levert positief rendement op
  • U wilt graag iets doen voor de volgende generatie
  • U wilt dat uw bedrijf een duurzaam imago heeft
  • U bent het verplicht (een deel van de ondernemers)

Welke reden u ook heeft om te verduurzamen en te besparen: het is uiteindelijk winst voor ons allemaal! Daarom helpen wij u graag!

Benieuwd welke maatregelen voor u gelden? Kijk voor meer informatie op:

Erkende maatregelenlijsten (EML) vanaf 2023 (rvo.nl)

Energieloket Arnhem

Het zakelijk loket helpt u bij het verduurzamen van uw pand. U vindt meer informatie over subsidies en financieringsmogelijkheden, tips voor energiebesparende maatregelen of wet- en regelgeving over dit onderwerp. Het loket biedt daarnaast een overzicht van partijen waar u voor maatwerk en ondersteuning terecht kunt. 

Kijk voor meer informatie op: Welkom bij het Zakelijk Energieloket Arnhem | Regionaal Energieloket