Powered by REE

  1. Home
  2. Samen Werken!
  3. Powered by REE
Het Regionaal Expertiseteam Energie (REE) is een gezamenlijk initiatief van 16 gemeenten (verenigd in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen), regionale bedrijvenverenigingen (vertegenwoordigd door VNO-NCW Midden) en de Provincie Gelderland.

Het REE wil ondernemers in de regio ondersteunen met energievraagstukken, zodat we een duurzame en toekomstbestendige regio worden met minder CO2 uitstoot en een lager energieverbruik. Arnhem zet de knop om is vanuit Arnhem aangesloten bij deze samenwerking.

Kijk voor meer informatie op: Regionaal Expertiseteam Energie | Arnhem-Nijmegen eo (ree.nl)