Wat is de Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie (DEI+)

  1. Home
  2. Subsidies
  3. Wat is de Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie (DEI+)

3 december 2022 | Subsidies

Wat is de Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie (DEI+) ?

De DEI+ subsidie is bedoeld om de weg naar een circulaire economie toegankelijker te maken. De subsidiepot wordt gebruikt om bedrijven te motiveren afval beter te recyclen, grondstoffen te hergebruiken of het vervangen van fossiele grondstoffen voor biobased grondstoffen.

Waarvoor dient de subsidie?

De Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie subsidie is bedoeld om bepaalde pilots of tests te doen die CO2-reducerend zijn. De subsidie wordt alleen verstrekt aan nieuwe en innovatieve ideeën, die maximaal twee keer eerder subsidie hebben ontvangen.

Er zijn dus weinig algemene voorbeelden te noemen, behalve van afgeronde projecten. Zo is project Black Bear Carbon een goed voorbeeld. Dit is een bedrijf dat met behulp van DEI+ een recycling faciliteit heeft gebouwd voor autobanden. Andere voorbeelden zijn het hergebruiken van matrassen, om die om te zetten in nieuwe producten.

Hoe wordt de subsidie verstrekt?

De DEI+ is een subsidie met een jaarlijks opnieuw vastgesteld budget, waarbij de regeling ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ van toepassing is. Na het doen van een aanvraag wordt er een bedrag uitgekeerd om het project te kunnen bekostigen. Het bedrag dat je ontvangt is afhankelijk van je project en de onderneming en ligt tussen de 30% en 65% van de totale projectkosten.

Rekenvoorbeeld DEI+

Je besluit om een fabriek te bouwen die gebruikte schuimrubber matrassen omzet in nieuwe producten die je kunt verkopen. De kosten hiervoor zijn 1,5 miljoen euro. Op basis van de hoeveelheid materialen die je verwerkt, ontvang je een subsidie van 45% van de totale projectkosten. In dit geval bedraagt de subsidie € 675.000. Een aanzienlijk deel van de totale kosten van het project.

Voorwaarden voor de subsidie

DEI+ is een vrij brede subsidie die vooral veel specifieke voorbeelden kent. Daarmee wordt ook direct het karakter van de subsidie duidelijker. Om in aanmerking te komen voor de subsidie is namelijk een innovatieve techniek nodig die nog (vrijwel) nergens anders gebruikt is.

Die techniek moet ontwikkeld zijn voor één van de volgende thema’s:

  • Energie-innovatie
  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)
  • Lokale infrastructuur
  • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

De subsidie kan gedurende het gehele jaar worden aangevraagd. Wel geldt er een minimale datum voor wanneer het project afgerond moet zijn. Dit hangt voornamelijk af van de omvang.

Gaat het om subsidie tot drie miljoen euro? Dan moet het project in datzelfde jaar worden afgerond. Gaat het om meer dan drie miljoen euro, dan heeft het project vier jaar de tijd om opgeleverd te worden.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

De DEI+ is betrekkelijk eenvoudig aan te vragen via de website van RVO. Ook vind je hier meer informatie met betrekking tot de voorwaarden, data waarop je de subsidie kunt aanvragen en zie je een mooi praktijkvoorbeeld.