Wat is de Energie Investeringsaftrek (EIA)?

  1. Home
  2. Subsidies
  3. Wat is de Energie Investeringsaftrek (EIA)?

3 december 2022 | Subsidies

Wat is de Energie Investeringsaftrek (EIA)?

De Energie Investeringsaftrek is een fiscale aftrekpost die wordt ingezet om ondernemers te ondersteunen bij het financieren van duurzame initiatieven en energiezuinige technieken. De EIA is een brede subsidievorm waar veel energiebesparende maatregelen onder vallen.

Waarvoor dient de subsidie?

De EIA-subsidie is voornamelijk bedoeld voor maatregelen die een onderneming helpen met energie besparen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld ledverlichting, warmtepompen, HR-luchtverwarmers en energiezuinige afzuigsystemen.

In de Energielijst vind je welke maatregelen vallen onder deze regeling. Die zijn voorzien van een specifieke code en bijbehorende voorwaarden.

Neem je energiebesparende maatregelen die niet onder deze specifieke codes vallen? Dan zijn er ook nog generieke codes binnen de toepassingsgebieden ‘gebouwde omgeving’, ‘industrie’, ’transport’ en ‘duurzaam’. Je leest hier meer over die generieke codes.

Je kunt zo’n generieke maatregel melden nadat je de terugverdientijd hebt berekend via de formule die vermeld staat bij deze code.

Een voorstel indienen voor een energiebesparende maatregel kun je ook doen. Heeft die maatregel nog geen specifieke code, kan je die melding hier doen.

Energielabel biedt extra mogelijkheden
Ga je tenminste drie energie labels de goede kant op, bijvoorbeeld van label G naar B, dan kun je ook gebruik maken van de EIA. Zelfs als de maatregelen niet standaard onder EIA vallen, kun je ze toch allemaal als fiscale aftrekpost gebruiken.

Hoe wordt de subsidie verstrekt?

De Energie Investeringaftrek is een fiscale aftrekpost. Dat betekent dat maatregelen voorgefinancierd moeten worden en later verrekend kunnen worden met het bedrijfsresultaat. De fiscale aftrek bedraagt 45,5% van het totale geïnvesteerde bedrag.

De overheid bepaalt ieder jaar hoe groot de totale subsidiepot is voor de EIA. In 2022 is dat bedrag 149 miljoen euro.

Om zeker te weten dat je het meeste uit de investering haalt, is het handig om te overleggen met je boekhouder wat het meest gunstige scenario is voor de aanschaf van energiebesparende installaties en materialen.

Rekenvoorbeeld

Met de EIA mag je 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Stel dat je € 100.000 winst hebt gemaakt in 2022 en daar 20% vennootschapsbelasting over betaalt. Vervolgens investeer je € 50.000 in maatregelen die worden gesubsidieerd vanuit de EIA. Je mag dan 45,5% van € 50.000 aftrekken van de winst. De rekensom ziet er dan als volgt uit:

Je haalt € 22.750 (€ 50.000 x 45,5%) van de fiscale winst van € 100.000 af. Dat betekent dat je fiscale winst nu geen € 100.000 meer is, maar € 77.250 bedraagt.

De 20% vennootschapsbelasting die je over dit bedrag betaalt komt neer op € 15.450. Zonder EIA was dit € 20.000 geweest. De EIA levert voor jouw onderneming dus een totale besparing op van € 4.550. Dit komt in dit geval neer op zo’n 10% van de totale investering.

Voorwaarden voor de subsidie

Niet alle energiebesparende maatregelen kunnen fiscaal worden afgetrokken onder de Energie Investeringsaftrek. De genomen maatregelen moeten vallen binnen één van de volgende categorieën, die tevens vermeld staan in de Energielijst. Door middel van codes is eenvoudig te achterhalen welke categorie en maatregel van toepassing is op jouw onderneming.

  • Bedrijfsgebouw
  • Bedrijfsproces
  • Transportmiddelen
  • Duurzame energie opwekken of gebruiken
  • Energie balancering
  • Energietransitie
  • Energieadvies

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Op de website van het RVO staat meer informatie over de subsidie en de voorwaarden die bij iedere categorie horen. Ook is het daar direct mogelijk om de subsidie aan te vragen.