Wat is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)?

  1. Home
  2. Subsidies
  3. Wat is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)?

3 december 2022 | Subsidies

Wat is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)?

De investeringssubsidie Duurzame Energie is bedoeld om de aanschaf van kleinschalige installaties aantrekkelijker te maken. Deze installaties dienen duurzaam te zijn, en dus bij te dragen aan een verminderd energieverbruik voor je onderneming.

Onder de subsidie vallen apparaten die gebruikmaken van zonne-energie of energie uit water en lucht.

Waarvoor dient de subsidie?

Kleine installaties, zoals zonneboilers en warmtepompen vallen onder deze subsidie. Beide installaties kunnen binnenruimtes of (kraan)water verwarmen met energie die wordt afgegeven door de zon, lucht of water.

Ook zonnepanelen vallen sinds 2021 onder deze regeling, evenals isolatie, warmtenetten en kleine windturbines.

Hoe wordt de subsidie verstrekt?

De ISDE is een subsidie waarvoor een eenmalige uitkering geldt. Omdat niet iedere installatie dezelfde aanschafwaarde of hetzelfde thermisch vermogen heeft, geldt er voor iedere installatie een ander subsidiebedrag.

In deze zin is de ISDE anders dan SDE++, omdat het hier gaat om subsidie voor de aanschaf van installaties en bij de SDE++ juist om exploitatiesubsidie.

Voor ISDE is in 2022 een totale subsidiepot van 228 miljoen euro beschikbaar, waarvan 30 miljoen voor kleinschalige zonnepanelen en windturbines. De rest is voor zonneboilers, aansluitingen op warmtenetten, (hybride) warmtepompen en isolatiemaatregelen.

Rekenvoorbeeld ISDE

De hoogte van de ISDE subsidie voor jouw onderneming hangt af van de investering die je doet. Heb je een groot bedrijf en zet je een krachtige warmtepomp neer, dan is het bedrag dat je ontvangt ook hoger dan bij een kleiner apparaat. Precieze berekeningen kunnen we dan ook moeilijk geven. Wel indicaties:

Warmtepomp: tussen de € 500,- en € 7.650,-
Zonneboiler: opbrengst in kWh x € 0,68 (ander bedrag boven 10 m2 apertuuroppervlak)
Isolatie: € 4,-  tot € 20,- per vierkante meter (Dak- en gevelisolatie krijgen meer dan vloer- en spouwmuurisolatie)
Warmtenet aansluiting € 2.925,- (<100 kW), € 12.344,- (100-400 kW) en € 21.906,- (>400kW)
Zonnepanelen: € 125,- per kWp
Windturbine: € 66,- per m2

Voorwaarden voor de subsidie

Ondernemers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de ISDE subsidie. Allereerst moet de aanvraag ingediend worden nog voordat de koopovereenkomst wordt aangegaan.

Ook is alleen subsidie beschikbaar voor nieuwe installaties en moeten veel van de installaties in Nederland worden geïnstalleerd door een erkend installateur.

Voor veel installaties geldt dat ze binnen een jaar na toezegging van de subsidie geïnstalleerd moeten zijn, al is wel het mogelijk om uitstel aan te vragen voor deze termijn.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Je kunt meer vinden over de ISDE-subsidie op de website van RVO. Ook is het mogelijk om direct een aanvraagformulier in te vullen.