Wat is de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)?

  1. Home
  2. Subsidies
  3. Wat is de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)?

3 december 2022 | Subsidies

Wat is de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)?

De MIT-regeling is in het leven geroepen om regio-overstijgend te werk te gaan, en verschillende topsectoren bij elkaar te brengen.

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van geld voor kennisvouchers, innovatieve adviesdiensten, haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten.

Waarvoor dient de subsidie?

De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren zorgt ervoor dat het MKB kan samenwerken aan innovatieve oplossingen voor hedendaagse uitdagingen, zonder tegen problemen aan te lopen waarbij regio’s onderling niet kunnen samenwerken. Geen enkel project van MIT is hetzelfde.

Als voorbeelden voor projecten kun je denken aan softwarematige oplossingen voor mensen met dementie, 3D-printen met composietmaterialen, zeewier als gewasbescherming en meststof, of slimme koelsystemen die energie besparen.

Hoe wordt de subsidie verstrekt?

De MIT is een subsidie die verdeeld wordt over verschillende thema’s. Zo is er geld voor kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten, Research & Development samenwerking en TKI-projecten.

In alle gevallen gaat het om een subsidie die vooraf verstrekt wordt om een project zo de kans te geven zich sneller te ontwikkelen.

Ieder jaar wordt een vast bedrag aan subsidie vastgesteld voor MIT. Het aanvragen van die subsidie dient vervolgens binnen een bepaalde periode te gebeuren. Omdat de MIT-regeling behoorlijk gewild is, wordt de regeling vaak overtekend en kunnen niet alle projecten subsidie ontvangen.

Een goed uitgewerkt plan en zorgen dat je op de eerste dag subsidie aanvraagt, kan de kans op toekenning van subsidie vergroten.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Omdat de MIT-regeling een regionale subsidie is, moet je deze aanvragen bij het juiste loket. Op de website van RVO zie je bij welk loket jij de aanvraag kunt doen.

Ook kun je hier direct terecht met je vragen en lees je meer info over de mogelijkheden van de MIT-subsidie.