Wat is de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)?

  1. Home
  2. Subsidies
  3. Wat is de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)?

3 december 2022 | Subsidies

Wat is de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)?

De Stimulering Duurzame Energietransitie is een vrij brede subsidie waarmee de overheid de ontwikkeling van duurzame projecten en initiatieven stimuleert.

De oude SDE+-regeling is inmiddels vervallen en overgegaan in SDE++ sinds 2020. Onder die regeling vallen meerdere energieopwekkende technologieën, waaronder wind, wind op zee, water, zon, geothermie en biomassa.

Waarvoor dient de subsidie?

De SDE-subsidie is bedoeld voor ondernemers die hernieuwbare energie opwekken of CO2-reducerende technieken gebruiken in hun bedrijfsvoering. De subsidie is steeds aan verandering onderhevig. Zo had de subsidie in 2019 bijvoorbeeld alleen nog betrekking op energieopwekking, maar worden inmiddels ook diverse CO2-reducerende technieken gesubsidieerd.

Bij de SDE-regeling kun je onder andere denken aan zonnepanelen op het dak, warmteboilers, waterkrachtcentrales of de vergisting of verbranding van biomassa.

Hoe wordt de SDE subsidie verstrekt?

De aanvraagronde van de SDE++ vindt eenmaal per jaar plaats. In 2022 kan je SDE++ vanaf 28 juni aanvragen. Er zijn vanaf die datum verschillende inschrijfdata voor alle CO2-reducerende technieken. Tijdens de aanvraagronde dien je een plan in te dienen, of er kan een recent afgerond project aangemeld worden.

Vervolgens wordt aan de hand van de methode en de hoeveelheid opgewekte stroom gekeken hoe hoog de subsidie wordt. Dit bedrag wordt dan vervolgens eenmaal per jaar uitgekeerd tot 15 jaar na de aanvraag. Vervolgens stopt de subsidie.

Er is dus geen vast subsidiebedrag, maar wel een bedrag per opgewekte eenheid stroom. De SDE-regeling is erg interessant voor ondernemers met grote bedrijfsdaken die zonnepanelen aanschaffen, omdat die zich binnen enkele jaren terugverdienen.

Grote subsidiepot beschikbaar

De grootte van de SDE-subsidie pot verschilt jaarlijks, maar bedraagt in 2022 ca. 13 miljard euro. De subsidie is erg populair bij ondernemers, waardoor er jaarlijks veel aanvragen worden gedaan.

Omdat veel projecten na toezegging van subsidie uiteindelijk niet in de realisatiefase terechtkomen, wordt tegenwoordig strenger getoetst op haalbaarheid. Een goed uitgewerkt en realistisch plan vergroot daardoor de kans op toewijzing van de subsidie.

Je boekhouder kan precies vertellen op welke manier je deze investering het beste kunt bekostigen. Soms kan dit van de eigen balans, maar er zijn ook externe partijen die zonnepanelen leasen of die je bedrijfsdak huren tegen een vaste vergoeding. Kijk ook eens  naar ons overzicht van financieringsmogelijkheden.

Rekenvoorbeeld

De precieze vergoeding voor zonnepanelen is niet zo eenvoudig berekend. Er geldt wel een basisvergoeding per opgewekte kWh, wat ook wel het fasebedrag wordt genoemd. Die is afhankelijk van de huidige prijs van zonnepanelen.

Dit fasebedrag staat 15 jaar vast zodra de subsidie voor je zonnepanelen is goedgekeurd. Maar vervolgens komt er nog een correctiebedrag om de hoek kijken.

Het correctiebedrag moet je van het fasebedrag afhalen om tot de netto subsidie te komen. Dit bedrag is gebaseerd op huidige energieprijzen. Stijgt de stroomprijs, dan stijgt ook het correctiebedrag omdat je hierdoor nog meer op je eigen energierekening bespaart dankzij de panelen. Dit werkt ook andersom zo, om nog steeds te kunnen profiteren van eigen stroomopwekking zodra de stroomprijzen dalen.

De bijdrage van de overheid is groter wanneer je terug levert aan het net. Voor stroom die je terug levert is het correctiebedrag lager en daarom houd je netto meer subsidie over. Zonnepanelenbedrijven kunnen je helpen met het berekenen van de geschatte SDE++ opbrengst voor jouw onderneming.

Voorwaarden voor de subsidie

De belangrijkste voorwaarden voor de SDE++ subsidie zijn dat het project moet voldoen aan één van de zes energie opwekkende of CO2-reducerende methoden. Dat zijn wind, wind op zee, zon, water, geothermie en biomassa.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Meer info over de SDE++ regeling en alle voorwaarden vind je op de website van RVO. Ook is het daar direct mogelijk om de subsidie aan te vragen.