Waarom?

  1. Home
  2. Waarom?

De insteek van deze actie is tweeledig:

  1. Ondernemers en maatschappelijke organisaties helpen om te besparen op energie; de kosten stijgen tot ongekende hoogte!
  2. Inzicht in de te nemen maatregelen binnen klimaatadaptie, wat kun je zelf doen om de wereld een beetje leefbaarder te houden?

EML-lijsten

Om de gemaakte afspraken binnen het klimaatakkoord te kunnen naleven, wordt er onder andere gekeken naar het bedrijfsleven. Er is daarbij onderscheid gemaakt in verschillende branches.
Welke installaties kunnen verduurzaamd worden? Wat kun je doen aan verduurzaming van kantoorruimte? Uit onderzoek binnen de branches zijn de EML-lijsten voortgekomen.
Lijsten met erkende maatregelen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden.
De P1 meter de wij cadeau doen geeft snel inzicht in welke maatregelen jij kunt inzetten.

Verplicht besparen?

Om zeker te zijn dat de klimaatdoelen behaald worden zijn bovenstaande maatregelen voor sommige ondernemers verplicht. Andere ondernemers zijn niet verplicht, maar willen mogelijk wel vanuit eigen beweging hun onderneming verduurzamen.
rvo.nl – Informatieplicht Energiebesparing: alles wat je moet weten over deze wet
Val je binnen de groep ondernemers die wettelijk informatieplichtig is? Dan moet je vanaf 1 juli 2019 de genomen maatregelen rapporteren in het e-loket van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) 

Redenen om energie te besparen

Waarom zou je als ondernemer of maatschappelijke organisatie energie willen besparen?

  • Het levert positief rendement op
  • Je bent het verplicht (een deel van de ondernemers)
  • Je wil graag iets doen voor de volgende generatie
  • Je wil dat je bedrijf een duurzaam imago heeft

Welke reden je ook hebt om bezig te zijn met verduurzamen en besparen: het is uiteindelijk winst voor ons allemaal! Daarom helpen wij je graag! Inzicht is daarbij stap 1.