Voor wie? Wat levert het op?

 1. Home
 2. Voor wie? Wat levert het op?

Iedereen in Nederland kan bijdragen aan energiebesparing. Dit geldt voor het bedrijfsleven, alle soorten ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Besparen op je energie rekening kan een wettelijk verplichting voor je zijn, het levert je financieel voordeel op en je onderneemt ook nog eens duurzaam.  Belangrijk voor de toekomstige leefwereld.

Wettelijke informatieplicht energiebesparing

Wanneer val je onder de wettelijke informatieplicht energiebesparing?

Wanneer jou bedrijf een energieverbruik van boven de 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas heeft geldt de informatieplicht energiebesparing. Hou hierbij in de gaten dat je zelf opgewekte energie (zonnepanelen) niet mag aftrekken van dit totaalverbruik.

Dit houdt in dat er een wettelijke verplichting geldt om inzicht te geven in de energiebesparende maatregelen die je als ondernemer treft.
De wet is een uitbreiding op de Wet milieubeheer, waarin is vastgelegd dat organisaties maatregelen moeten nemen om energie te besparen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

 • Er moeten energiebesparende maatregelen worden genomen
 • De voortgang van de maatregelen moet worden gerapporteerd

De P1 meter helpt je om gedetailleerd inzicht te krijgen in verbruik, het rapport dat wij er aan koppelen is een eerste aanzet richting besparing.

Ik moet voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. En nu?

Stap 1 is dat je overheid informeert over de maatregelen die je hebt genomen of nog gaat nemen.
Zo krijgen we een totaal overzicht van de genomen maatregelen per branche. Ook wordt inzichtelijk welke maatregelen nog niet genomen zijn of moeilijker te realiseren zijn.

Vervolgens dien je ook de EML-lijst van jouw branche door te nemen en de gevraagde maatregelen realiseren. Benieuwd welke maatregelen voor jou gelden? Kijk eens op rvo.nl – Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML)

Energielabel C voor kantoren per 2023

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden in Nederland een energielabel C of hoger hebben.

Is dit niet het geval dan mag het pand niet meer gebruikt worden als kantoorpand. Alle reden dus ervoor te zorgen dat het pand waarin je gehuisvest bent Label C heeft.

Dit geldt voor kantoorpanden die meer dan 100m2 vloeroppervlak hebben of voor panden die voor meer dan de helft in gebruik zijn als kantoor.

Te nemen stappen

Neem als ondernemer/pandeigenaar de volgende stappen:

 • Geen label? Laat het label vaststellen. Wel een label? ga na tot wanneer dit label geldig is. Er zijn hierin strengere eisen gesteld. Een gebouw met een oud label C bijvoorbeeld kan binnenkort verlopen.
 • Het vaststellen van een label moet gedaan worden door een deskundige die is aangesloten bij een gecertificeerde organisatie (ODRA)
 • Label C of hoger? Dan is geen verdere actie nodig
 • Label C of lager? Dan moeten er een aantal energiebesparende maatregelen worden genomen zodat het verbruik naar minimaal c-niveau daalt.
 • Inzichtelijk welke maatregelen genomen moeten worden? Reken de kosten door, stel een plan van aanpak op en laat dit uitvoeren. Vergeet de genomen maatregelen niet te melden!
 • Laat na uitvoering van de maatregelen het label opnieuw vaststellen. Doe dit indien mogelijk¬† weer door dezelfde deskundige!
 • Registreer het nieuwe label bij de RVO

Deze labelplicht geldt niet voor panden die:

 • Binnen twee jaar gesloopt worden onteigend worden of niet meer in gebruik zijn als kantoor.
 • Het kantoorpand in gebruik is voor een andere functie, productie bijvoorbeeld
 • Het kantoorpand een monument is of tijdelijk gebouw

Wat levert het op?

Een P1 meter geeft realtime inzicht in energieverbruik. Het maakt ondernemers en maatschappelijke organisaties bewust en dit heeft vaak een gunstig effect op het gedrag! Dit zorgt voor actie à maatregelen en daadwerkelijke besparingen. Zo maakt het besparen ook leuk.

Samen verduurzamen en met energie bezig zijn verbindt. De P1 meter geeft inzicht en maakt een mooi rapport en analyses van het verbruik van bedrijven. Zo is het mogelijk om een bedrijventerrein, werklocatie of gebied in kaart te brengen. Blijkt dat een ondernemer veel meer energie opwekt dan hij verbruikt dan is er misschien wel de mogelijkheid dit aan een ondernemer op hetzelfde terrein te leveren.

Zo maken we samen Arnhem een stuk duurzamer.